BİZ KİMİZ ?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin bilgiye ulaşma konusunda sınırlandıkları zaman ve mekan kavramları günden güne önemini yitirmektedir. Özellikle kitle iletişim araçları, bu sınırlamanın kalkmasında büyük bir etkiye sahiptir. NKÜ Radyo ve Televizyon Topluluğu da, üniversitemiz adına kitle iletişim araçları vasıtasıyla öğrencilere faydalı, bilgi verici ve yönlendirici yayınlar yapmayı kendine misyon edinmiş bir topluluktur.